Portaltiga.com - Berpulangnya penyair Darmanto Jatman menjadi kehilangan bagi dunia sastra. Semasa hidupnya,. Continue reading