Teman Ngopi

Segala sesuatu yang berbau luar negeri, masih banyak dianggap lebih baik. Apalagi jika merk tersebut rare (langka) Kebanggan pada merk dalam negeri pada kenyataannya masih rendah. Stigma yang ada, merk Indonesia bermutu rendah dan buruk. Continue reading

Translate »