Opini

Oleh: Fajrul Islam Jumadil Ula, tahun 8 H. Suasana damai setelah perjanjian Hudaibiyah 2 tahun sebelumnya betul-betul dimanfaatkan Rasulullah untuk menyebarkan Islam ke luar Madinah. Diplomasilah cara yang dipilih Rasulullah untuk mengajak. Continue reading